Strona główna

Regulamin serwera XDMC

Czytasz regulamin serwera Minecraft - zobacz też: regulamin sklepu.

Ostatnia aktualizacja: 29 lipiec 2023 r.

Regulamin jest stale rozbudowywany. Nie jest to finalna wersja.

I. Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  • serwer Discord, Discord - oficjalny serwer XDMC w serwisie Discord, do którego można dołączyć wchodząc na stronę https://xdmc.pl/dc
  • kontent - treść, zawartość kierowana do odbiorców
  • screenshot - obraz zawierający zrzut ekranu
  • floodowanie - wysyłanie wiadomości w tak dużych ilościach, że ciężko nadążyć z ich moderacją
  • ticket - zgłoszenie, które można otworzyć na serwerze Discord. Ticket umożliwia kontakt z administracją serwera.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym momencie. O zmianach regulaminu gracze zostaną poinformowani poprzez wiadomość na serwerze Discord.

 3. Jeżeli kara za czyn zabroniony nie została wymieniona w regulaminie, to administrator może wyznaczyć rodzaj i długość kary według własnego zdania. Dostępne rodzaje kar: wyrzucenie z serwera, tempmute, mute, ban, tempban.

 4. Od decyzji administracji można odwołać się tworząc ticket.

II. Czat

 1. Na czacie globalnym zabrania się:
  1. Obrażania graczy, administracji lub serwera
  2. Spamowania i floodowania
  3. Reklamowania rzeczy niezwiązanych z XDMC
  4. Autopromocji, z wyjątkiem materiałów, którego głównym tematem jest serwer XDMC (np. live stream lub odcinek z serwera jest dozwolony).
  5. Wysyłania wiadomości imitujących wiadomość prywatną
  6. Wysyłania wiadomości zachęcających do teleportu innych graczy pod argumentem kończenia edycji
  7. Udostępniania danych personalnych, prawdziwych lub nie, własnych lub cudzych, w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e‑mail, adresu IP, wizerunku lub stron zawierające te dane. Kara: ban tymczasowy lub na edycję.
  8. Grożenia atakami DoS, DDoS
  9. Grożenia udostępnieniem danych personalnych
  10. Ogłaszania ofert kupna i sprzedaży przedmiotów niezwiązanych z serwerem
  11. Wysyłania treści pornograficznych oraz innych mogących wywołać zniesmaczenie czy zgorszenie u przeciętnego człowieka
  12. Życzenia śmierci, zachęcania do samobójstwa lub samookaleczenia
 2. W wiadomościach prywatnych zabrania się:
  1. Reklamowania rzeczy niezwiązanych z XDMC
  2. Autopromocji, z wyjątkiem materiałów, którego głównym tematem jest serwer XDMC (np. live stream lub odcinek z serwera jest dozwolony).
  3. Udostępniania danych personalnych, prawdziwych lub nie, własnych lub cudzych, w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e‑mail, adresu IP, wizerunku lub stron zawierające te dane. Kara: ban tymczasowy lub na edycję.
  4. Grożenia atakami DoS, DDoS
  5. Grożenia udostępnieniem danych personalnych
  6. Ogłaszania ofert kupna i sprzedaży przedmiotów niezwiązanych z serwerem
  7. Wysyłania treści pornograficznych oraz innych mogących wywołać zniesmaczenie czy zgorszenie u przeciętnego człowieka
  Każdy gracz może użyć komendy /ignore <nick>, aby ukryć wiadomości prywatne oraz czat globalny od innego gracza.
 3. Gracz może wysyłać wiadomość o tej samej treści nie częściej niż raz na 30 sekund. Używanie skryptów lub innej automatyzacji do wysyłania wiadomości nie jest zabronione.

III. Rozgrywka

 1. Na 1 osobę przypada 1 konto na serwerze. Rejestracja większej ilości kont, lub rozgrywka na innych kontach jest zabroniona. Posiadanie tzw. konta premium nie zezwala na rejestrację tzw. konta non premium. Kara: ban na edycję na wszystkie konta.
 2. Zabrania się budowania treści ofensywnych, np. swastyk i innych symboli nazistowskich.