Strona główna

Regulamin sklepu XDMC

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługi sprzedaży oferowane w serwisie są wirtualnymi przedmiotami lub dodatkowymi funkcjonalnościami (dalej nazywane świadczeniami), dostępnymi jedynie w formie elektronicznej na serwerze XDMC.PL do gry Minecraft.

1.2. Użytkownikiem w miemaniu regulaminu jest osoba korzystająca z serwisu XDMC.PL.

1.3. Klientem w miemaniu regulaminu jest użytkownik który dokonał zakupu dowolonego świadczenia.

1.4. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec zmianie bez informowania użytkowników serwisu.

1.5. Serwis w jakikolwiek sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.

1.6. Kanałem płatności w miemaniu regulaminu jest to wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie.

1.7. Właścicielem serwisu jest Jacek Michalak, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie “Jacek Michalak”, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6981864110, REGON: 525372844.

1.8. Wszelkie reklamacje prosimy kierować e-mailem na adres: kontakt@xdmc.pl

2. Zawarcie umowy

2.1. Regulamin dostępny do odczytu jest w formie elektronicznej pod adresem https://xdmc.pl.

2.2. Użytkownik przed zakupem dowolnego świadczenia jest zobowiązany do akceptacji regulaminu.

2.3. Zawarcie umowy odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego świadczenia, wybranie kanału płatności przez użytkownika i uiszczenia opłaty za jego pomocą.

3. Płatności

3.1. Dostępnymi kanałami płatności w serwisie są: przelew, Paysafecard, PayPal, Direct Carrier Billing oraz SMS Premium.

3.2. Ceny każdego świadczenia dla każdego kanału płatności są jawne, i dostępne przy formularzu dokonywania płatności.

3.3. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności.

3.4. Kanał płatności SMS Premium jest obsługiwany przez firmę Paybylink.

3.4.1. Przed dokonaniem zakupu tym kanałem płatności należy zapoznać się i zaakceptować regulamin umieszczony tutaj.

3.4.2. Aby dokonać zakupu świadczenia tym kanałem, należy wysłać płatną wiadomość SMS o treści i numerze określonym przy formularzu dokonywania płatności.

3.4.3. By aktywować zakupione świadczenie należy wpisać otrzymany kod zwrotny w odpowiednie miejsce w formularzu dokonywania płatności. Gdy kod będzie poprawny, świadczenie zostanie przydzielone automatycznie.

3.4.4. W przypadku nieotrzymania lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji tutaj.

3.4.5. Serwis XDMC.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzony numer lub treść wiadomości SMS.

3.5. Kanał płatności przelewami oraz Paysafecard jest obsługiwany przez firmę CashBill.

3.5.1. W przypadku niezatwierdzenia wpłaty przez system użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji tutaj.

3.6. Kanał płatności Direct Carrier Billing jest obsługiwany przez firmę Paybylink.

4. Reklamacje

4.1. Jako iż serwis XDMC.PL świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu klient nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację na adres kontakt@xdmc.pl

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może czynic nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

5.2. W przypadku gdy klient takich zmian niepoczynił, może złożyć oświadczenie na adres kontakt@xdmc.pl

6. Zasady świadczenia usług

6.1. Serwis XDMC.PL nie gormadzi, nie przekazuje i nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych użytkowników.

6.2. Ceny świadczeń w serwise XDMC.PL w każdej chwili mogą ulec zmianie.

6.3. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty.